دروپال حدود 2.8% از وب سایتهای جهان یعنی بیشتر از 1 میلیون سایت را تشکیل میدهد. یعنی 1 سایت از هر 35 سایت.
دروپال حدود 2.8% از وب سایتهای جهان یعنی بیشتر از 1 میلیون سایت را تشکیل میدهد. یعنی 1 سایت از هر 35 سایت.
من از اینکه قسمتی از ایجاد و ساخت دروپال هستم. احساس خوشبختی میکنم. با توجه به اینکه دروپال حدود 2.8% از وب سایتهای جهان یعنی بیشتر از 1 میلیون سایت را تشکیل میدهد. یعنی 1 سایت از هر 35 سایت.
اگر دقیقتر فکر کنیم به این معنی که: اگر هریک از 3.2 میلیارد کاربر روزانه اینترنت 35 سایت یا بیشتر از 1 میلیون وب سایت را بازدید کنند، آنها از دروپال بازدید و استفاده کرده اند. من تصور میکنم که بشتر کاربران اینترنت بیشتر از 35 سایت در روز بازدید میکنند؛ این میتواند به این معنی باشد که دروپال روزانه به همه دراینترنت برخورد میکند؟ این تصور باورد نکردنیست!
من در مورد اینکه چطور سایت های دروپال بخشی از جنبشهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شده است داستان های عجیب زیادی شنیده ام. یکی از این خاطرات فراموش نشدنی درباره قیام مردم مصر علیه مبارک در سال 2011 است که اینترنت یک روز قطع شد و مردم در اعتراض به رژیم مبارک به خیابان ها ریختند. اینجا تاثیر عمیق وب در حس ناعدالتی اجتماعی مردم ملموس میشود. در این تجمعات و اعتراضات سایت دروپال الجزیره یکی از منابع خبری برای سایر مردم جهان بود. بازدید کنندگان و ترافیک این وبلاگ زنده در طول بحران 2000 درصد افزایش داشت.
یا مثلا مرکز جهانی آمادگی مقابله با حوادث (GDPC) که 189 سازمان همکار (مثل صلیب سرخ جهانی) دارد، نیاز خود برای همکاری و تبادل اطلاعات جهانی به چندین زبان را از طریق سیستم آزاد دروپال مرتفع ساخت. با افزایش بلایای طبیعی این اطلاعات تا چه اندازه زندگی بخش و نجات دهنده بوده اند!
این دو مثال نشان میدهد که وب چگونه قدرت تاثیر گذاری روی، زندگی ها، اقتصاد، آموزش توده ها دارد و چگونه این دنیاهای بزرگ و دور افتاده را گوچک و دست یافتنی میکند. بااستناد به سیسکو، ترافیک اینترنت در سال 2019 حدود 64 برابر ترافیک سال 2005 خواهد بود. یعنی تا پایان سال 2018 حدود 1.8 میلیارد کاربر دیگر آنلاین خواهند شد.
دیروز، اولین نسخه دروپال 8 RC بعد از 5 سال کار و تلاش سخت هزاران نفر از جامعه دروپالی منتشر گردید. راه به سمت دروپال 8 طولانی و سخت است، اما من از اینکه یک میلیارد کاربر بعدی که به اینترنت میپیوندند دروپال 8 را لمس میکنند. آنها به سرعت خواهند آمد وبه ما میپیوندند.
امیدوارم خاطرات خود را درمورد تاثیر دروپال بر زندگی تان و بر دنیای اطراف با ما درمیان بگذارید. ما همگی به رشد خود ادامه خواهیم داد.
 
ترجمه : ایران دروپال - علی خالقیان

ارسال پیام