یادتون هست که چند وقتی در تمام صفحات سایت اصلی دروپال یعنی Drupal.org تبلیغ عضو گیری برای اتحادیه دروپال یا همان Drupal Association انجام می‌شد؟

حالا دروپال اعلام کرده است که برای گسترش وجهه عمومی و مردمی این اتحادیه، برای انتخاب چند نفر از اعضا هیئت مدیره اتحادیه امسال انتخابات برگزار خواهد کرد.

این هیئت مدیره نقش تعیین کننده ای در سیاستهای کلی حاکم بر استراتژی های توسعه دروپال خواهند داشت!

https://www.drupal.org/association/blog/drupal-association-board-elections-2019

کلیدواژه ها: 

Drupal Association


ارسال پیام