نسخه رسمی دروپال را میتوانید از اینجا دریافت کنید.

قبل از نصب، میتوانید نیازمندیهای سیستم جهت نصب و روش نصب دروپال 8 را مطالعه نمایید.

 

دانلود آخرین نسخه پایدار دروپال 8 :

 

8.7.3

drupal-8.7.3.zip

drupal-8.7.3.tar.gz

 

دانلود آخرین نسخه پایدار دروپال 7 :

 

7.67

drupal-7.67.zip

drupal-7.67.tar.gz

 

دانلود نسخه های در حال توسعه dev :

 

8.8.x-dev

drupal-8.8.x-dev.zip

drupal-8.8.x-dev.tar.gz

 

8.7.x-dev

drupal-8.7.x-dev.zip

drupal-8.7.x-dev.tar.gz

 

7.x-dev

drupal-7.x-dev.zip

drupal-7.x-dev.tar.gz

 

 

ارسال پیام