چه موارد جدیدی در دروپال 8.7.0 موجود است؟

 

  • ماژول Layout Builder به نسخه پایدار (Stable) رسیده است.
  • ماژول JSON:API به نسخه پایدار (Stable) رسیده است.
  • کتابخانه آزمایشی Media بهبود پیدا کرده است.
  • منو و دسته بندی (Taxonomy) ها قابلیت نسخه پذیری (Revisionable) گرفته اند.
  • امکانات جدید به پروفایل دموی Umami اضافه شده است.
  • گامهایی در مسیر دروپال 9 برداشته است. مثل: پشتیبانی از Twig2 - پشتیبانی از Symfony4

 

کلیدواژه ها: 

دروپال 8.7.0


ارسال پیام