به گزارش ایران دروپال؛ نرم افزار مدیریت محتوای تحت وب ایران دروپال بر مبنای دروپال 8 در دست استاندارد سازی و نشر عمومی می‌باشد.

این نرم افزار شامل طراحی تم اختصاصی ایران دروپال برای مدیریت سامانه، امکانات بومی ایرانی و اسلامی و بهترین و روانترین امکانات و ماژولهای محتوایی و یکپارچگی تمام این امکانات با یکدیگر خواهد بود.

ایران دروپال به عنوان یکی از مروجین دروپال در ایران از شما برای هرگونه پیشنهادی جهت بهتر شدن این پروژه دعوت می‌کند.

ایران دروپال همچنین از هرگونه پیشنهادی در فضای وب جهت گسترش کدباز (OpenSource) و توسعه امکانات بومی در فضای فنی وب فارسی و ایرانی استقبال می‌کند.

/پایان


ارسال پیام