فعالان دروپالی مشغول برنامه ریزی برای جشن های انتشار دروپال 8 در شهرهای مختلف جهان شده اند.
فعالان دروپالی مشغول برنامه ریزی برای جشن های انتشار دروپال 8 در شهرهای مختلف جهان شده اند.
دروپال 8 رسید!  و در 19 نوامبر 2015 (28 آبان) منتشر خواهد شد.
فعالان دروپالی مشغول برنامه ریزی برای جشن های انتشار دروپال 8 در شهرهای مختلف جهان شده اند. دروپال همچنین به همه فعالان دروپالی پیشنهاد داده است که در شهر خود جشن انتشار برگزار کنند.
جشن های انتشار دروپال در بسیاری از شهرهای جهان برنامه ریزی شده اند و اجرا خواهند شد. لیست برنامه ها و جشن ها در این گروه و همچنین سایت Drupical قابل مشاهده است. شما نیز برنامه خود را در این محفل‌ها اعلام کنید. همچنین تگ #celebr8d8 را در توئیت های خود فراموش نکنید.
همچنین برای عنوان خبرهای خود از این قالب استفاده نمایید:
'Drupal 8 Release Party: [Town/City, Region]'
 
اگر لوگوها و اقلام تبلیغاتی دیگر را برای پخت کیک، چاپ روی کلاه، تیشرت و لیوان میخواهید از آدرس Drupal 8 Logo and Marketing تهیه نمایید.
 

ارسال پیام