سایت b2b

وب سایت فروشگاه آنلاین و پرداخت الکترونیک

وب سایت فروشگاه آنلاین و پرداخت الکترونیک

این بسته نرم افزاری جهت مدیریت فروشگاه های آنلاین و وبسایت های نیازمند به فرایندهای پرداختی، مدیریت محصولات، مدیریت متمرکز انبار و پخش محصولات و طراحی فرایندهای مختلف گردش محصول و همچنین وبسایت های نیازمند به نرم افزار مدیریت محتوا مناسب میباشد.