پروژه ها

۱. اغلب پروژه ها در دسترس و آنلاین هستند.
۲. موارد محدودی به سبب قدمت و اتمام دوره بهره برداری از دسترس خارج شده اند.
۳. تمامی پروژه ها فارغ از سفارش دهنده و لایه های اجرایی، توسط ایران دروپال پیاده سازی شده اند و با توجه به نوع همکاری و توافق از کپی رایت های مختلف استفاده شده است.
۴. انبوهی از پروژه های کوچک لیست نشده اند.

اتحادیه اروپایی علما و تئولوگهای شیعه

در دست تکمیل ...
 • خبری
 • سازمانی
 • مذهبی
 • پروژه های در دست تکمیل

شرکت طرح معاصر پارسی

در دست تکمیل ...
 • شرکتی
 • پروژه های در دست تکمیل

مجتمع آموزشی شهید مطهری

در دست تکمیل ...
 • علمی آموزشی
 • پروژه های در دست تکمیل

اصلح نیوز

در دست تکمیل ...
 • خبری
 • پروژه های در دست تکمیل

جنبش حیات

در دست تکمیل ...
 • خبری
 • فرهنگی
 • پروژه های در دست تکمیل