دوره آموزش دروپال مقدماتی

با توجه به سرفصل ها این دوره توانایی مطابقت با دوره های : Beginning Drupal موسسه SIX MILE TECH و Site building foundation موسسه Aquia را دارا می باشد.